Tittelen på verket er fra feleslåtten “Tjønnblomen” av Gjermund Haugen. I et opptak fra Trollhaugen, der han introduserer slåtten sin sier han: 

«I tanken må me vera inne i skogen, ved ei tjønn der dei kvite, reine tjønnblomane voggar seg i småbøljune, og åpnar seg upp mot himlen”.